Quan Âm

Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân của Đức Từ Bi, muốn nói lên tình Mẹ thương con, Mẹ đối với con là tình thương chân thành, tha thiết nhất không có tình thương nào sánh bằng. Cho nên,  Đức Quan Thế Âm hiện thân là một người mẹ hiền của nhân loại, hay của tất cả chúng sinh.

Tượng Phật Bà Quan Âm mang nhiều ý nghĩa tâm linh. Vị bồ tát hiện thân để cứu độ chúng sinh, đặc biệt là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm. Phật quan âm  đại từ đại bi luôn an ủi, nhắc nhở, khuyên răn, đem lại nguồn an vui cho tất cả chúng sinh.

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

mỗi trang
 1. Tượng Phật Quan Âm Để Xe Ô Tô
  Chiều cao
  15 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  Thấp nhất như 700.000 ₫
 2. Tượng Quan Âm Bồ Tát Đứng Đài Sen
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 3.400.000 ₫
 3. Tượng Quán Âm Tự Tại - Lũa Gốc Cây Nghệ Thuật
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 12.500.000 ₫
 4. Tượng Phật Bà Quan Âm Ngồi Đài Sen Cao 40cm
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 3.000.000 ₫
 5. Tượng Gỗ Phật Bà Quan Âm
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  1.700.000 ₫
 6. Tượng Phật Quan Âm Để Xe Ô Tô - Gỗ Huyết Long
  Chiều cao
  15 Cm
  Loại Gỗ
  Huyết Long
  850.000 ₫
 7. Tượng Gỗ Phật Bà Quan Âm Đứng Lá Sen
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.100.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

mỗi trang