Quan Công

Quan Công hay còn được gọi là Quan Vân Trương, Quan Vũ. Là một vị tướng trong ngũ hổ tướng của nước Thục thời tam quốc. Với hình tượng mặt đỏ râu dài, tính cách khẳng khải oai phong lẫm liệt. 

Tương Quan Công được cho là biểu tượng trấn trạch hiệu quả nhất. Đặt tượng Quan Công trong nhà, đặc biệt ở vị trí đối diện cửa trước, vẻ mặt nghiêm nghị của ông sẽ xua đi những điều xấu và sát khí xâm nhập vào nhà qua cửa. Người ta tin rằng tất cả năng lượng âm đều không thể vào nhà nếu có sự hiện hữu của Quan Công

Tượng Gỗ 360 có nhiều mẫu quan công đẹp giá cả phải chăng được nhiều người chọn lựa như: quan công chống đao, quan công trấn ải, quan công đọc sách, quan công cưỡi ngựa ...

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 mục

mỗi trang
 1. Tượng Gỗ Quan Công Chống Đao
  - 200.000 đ
  Tượng Gỗ Quan Công Chống Đao
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Nhập
  Giá thông thường 6.100.000 ₫ Giá đặc biệt 5.900.000 ₫
 2. Tượng Gỗ Quan Công Chống Đao
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.300.000 ₫
 3. Tượng Quan Vân Trường - Quan Công Chống Đao
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 7.300.000 ₫
 4. Quan Công Chống Đao Gỗ Hương
  Chiều cao
  81 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 8.800.000 ₫
 5. Tượng Quan Công Vuốt Râu Đọc Sách Mẫu Nhỏ
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.800.000 ₫
 6. Quan Công Chống Đao Gỗ Hương Đỏ Nam Phi
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Nhập
  Thấp nhất như 4.900.000 ₫
 7. Tượng Quan Công Chống Đao Gỗ Hương
  Chiều cao
  81 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 7.500.000 ₫
 8. Tượng Quan Công Cưỡi Ngựa Gỗ Hương
  Chiều cao
  75 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 9.600.000 ₫
 9. Quan Công Chống Đao Gỗ Hương Cao 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Nhập
  Thấp nhất như 3.600.000 ₫
 10. Quan Công Chống Đao Gỗ Hương Cao 120 Hương Đỏ
  - 300.000 đ
  Quan Công Chống Đao Gỗ Hương Cao 120 Hương Đỏ
  Chiều cao
  120 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Nhập
  Giá thông thường 14.800.000 ₫ Giá đặc biệt 14.500.000 ₫
 11. Quan Công Xách Đao Gỗ Hương Cao 40
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.400.000 ₫
 12. Tượng Gỗ Quan Công Chống Đao Gỗ Hương Đá
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.900.000 ₫
 13. Tượng Quan Công Chống Đao Cao 1m
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 18.400.000 ₫
 14. tượng gỗ Quan công vuốt râu
  - 300.000 đ
  Tượng Gỗ Quan Công Chống Đao Đế Tùng
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 6.500.000 ₫ Giá đặc biệt 6.200.000 ₫
 15. Tượng Gỗ Quan Công Chống Đao
  - 200.000 đ
  Quan Công - Đế Chạm Tùng Gỗ Pơ Mu
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  Giá thông thường 6.100.000 ₫ Giá đặc biệt 5.900.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 mục

mỗi trang