Tượng Tam Thánh

Tây Phương Tam Thánh bao gồm: bên trái là Bồ Tát Quán Thế Âm cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy,ở giữa là Ðức Phật A Di Ðà, Bồ Tát Ðại Thế Chí cầm cành hoa sen đứng bên tay phải. trong kinh sách thì hiện thân của hai vị Bồ Tát là hai nữ cư sĩ bên cạnh Ðức Phật A Di Ðà tượng trưng cho Từ Bi và Trí Tuệ.

Việc thờ tượng Tây Phương Tam Thánh không đơn thuần là cầu mong sự phù hộ, ban ơn, mà điều cốt lõi là niềm tin vào cửa Phật, tin kính Phật. Đồng thời, thúc đẩy các Phật tử tu học theo Phật pháp, phát triển về đức hạnh và trí tuệ, hướng tới nhất tâm.

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

20 mục

mỗi trang
 1. Tây Phương Tam Thánh Ngồi Đài Sen
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  10.500.000 ₫
 2. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Hàng Đẹp
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 13.500.000 ₫
 3. Tượng Tây Phương Tam Thánh Gỗ Pơ Mu
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  Thấp nhất như 12.300.000 ₫
 4. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  10.500.000 ₫
 5. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Có Lá Đề
  -12%
  Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Có Lá Đề
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 5.600.000 ₫ Giá đặc biệt 4.900.000 ₫
 6. tây phương tam thánh ngồi đài sen
  - 600.000 đ
  Tây Phương Tam Thánh Ngồi Đài Sen Cao 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 14.500.000 ₫ Giá đặc biệt 13.900.000 ₫
 7. Tây Phương Tam Thánh Đứng - Cao 40 - Sơn Giả Cổ
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  4.200.000 ₫
 8. tây phương tam thánh ngồi đài sen
  - 500.000 đ
  Tượng Tam Thánh Tọa Đài Sen Cao 50 Sơn Giả Cổ
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 14.000.000 ₫ Giá đặc biệt 13.500.000 ₫
 9. Tượng Tam Thánh Tọa Đài Sen Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  22.000.000 ₫
 10. Tượng Phật Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Cao 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  19.000.000 ₫
 11. Tượng Phật Tây Phương Tam Thánh Sơn Giả Cổ Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  14.500.000 ₫
 12. Tượng Phật Tam Thánh Đứng Đài Sen Có Lá Đề
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  12.900.000 ₫
 13. Tượng Phật Tam Thánh Ngồi Gỗ Bách Xanh
  Chiều cao
  18 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  2.950.000 ₫
 14. Tượng Phật Tây Phương Tam Thánh Gỗ Hương Cao 70 Có Lá Đề
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  19.000.000 ₫
 15. Tượng Phật Tây Phương Tam Thánh Gỗ Hương Cao 60 Có Lá Đề
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  13.000.000 ₫
 16. Tây Phương Tam Thánh Ngồi Có Lá Đề Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  23.500.000 ₫
 17. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Cao 40
  -17%
  Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Cao 40
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 4.200.000 ₫ Giá đặc biệt 3.500.000 ₫
 18. Bộ Tượng Tây Phương Tam Thế Phật Gỗ Hương
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  25.500.000 ₫
 19. Bộ Tượng Phật Thờ Tại Gia - Ta Bà Tam Thánh
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  13.000.000 ₫
 20. Tượng Gỗ Tam Thánh Tọa Đài Sen Cao 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  13.200.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

20 mục

mỗi trang