Phật Tổ

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 mục

mỗi trang
 1. Tượng Để Xe A Di Đà
  -29%
  Tượng Để Xe A Di Đà
  Chiều cao
  15 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  Giá thông thường 700.000 ₫ Giá đặc biệt 500.000 ₫
 2. Phật Tổ - A Di Đà Tọa Đài Sen Cao 40
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.300.000 ₫
 3. Phật Tổ - A Di Đà Tọa Đài Sen Cao 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.500.000 ₫
 4. Phật Tổ - A Di Đà Tọa Đài Sen Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.500.000 ₫
 5. Tượng Diện Phật Gỗ Pơ Mu
  Chiều cao
  76 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  2.100.000 ₫
 6. Tượng Phật Tổ Bằng Gỗ Hương - A Di Đà Cao 30
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.400.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 mục

mỗi trang