Phật Tổ

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

mỗi trang
 1. Phật Tổ - A Di Đà Tọa Đài Sen Cao 40
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.300.000 ₫
 2. Phật Tổ - A Di Đà Tọa Đài Sen Cao 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.500.000 ₫
 3. Phật Tổ - A Di Đà Tọa Đài Sen Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.500.000 ₫
 4. Tượng Diện Phật Gỗ Pơ Mu
  Chiều cao
  76 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  2.100.000 ₫
 5. Tượng Nghệ Thuật Đức Phật Bồ Đề
  Chiều cao
  96 Cm
  Loại Gỗ
  Nhai Bách
  32.500.000 ₫
 6. Tượng A Di Đà Cao 40 Gỗ Bách Xanh
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  3.000.000 ₫
 7. Tượng Gỗ Điêu Khắc Nghệ Thuật Phật Tổ
  Chiều cao
  87 Cm
  Loại Gỗ
  Nhai Bách
  33.000.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

mỗi trang