CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Khả năng truy cập và sử dụng https://tuonggo360.com/ tuân theo các Điều khoản và Điều kiện sau áp dụng cho toàn bộ trang web bao gồm mọi hợp đồng với Tượng Gỗ 360

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện để hiểu các thực tiễn của chúng tôi và do đó đồng ý với những điều sau áp dụng cho bạn ngay cả khi bạn không phải là thành viên của trang web.

Vi phạm hoặc bất kỳ hành vi liên quan nào khác đều phải chịu hình phạt tương ứng.

Hãy làm quen với các điều khoản và điều kiện của trang web của chúng tôi, vì bạn sẽ bị ràng buộc bởi chúng.

Các Điều khoản và Điều kiện sau đây có thể được sửa đổi theo thời gian và bạn đồng ý tuân theo bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện trong tương lai.

Nội dung & email

Là khách hàng, lượt truy cập của bạn vào trang web phải không có ý định tiêu cực như:

 • Truyền tài liệu bất hợp pháp hoặc không đúng giấy phép tới trang web
 • Hành vi đe dọa, khiêu dâm, xúc phạm, vi phạm, phân biệt đối xử, vi phạm quyền riêng tư và độc quyền
 • Nỗ lực xâm phạm cũng bao gồm các bên thứ ba
 • Hỗ trợ các hành vi phạm tội hoặc các trách nhiệm pháp lý có liên quan khác vi phạm các Luật tương ứng.
 • Gây tổn hại kỹ thuật cho trang web với các mối đe dọa tiềm ẩn như vi rút, sâu, các tài liệu độc hại có mã, trojans, v.v ...
 • Bất kỳ loại hoạt động Hacking và Phishing nào

Tượng Gỗ 360 giữ quyền (nhưng không phải là trách nhiệm) để xóa hoặc sửa đổi nội dung được đăng bởi bạn. Chúng tôi có quyền nhưng không phải là nhiệm vụ giám sát và hành động chống lại các nội dung có hại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung có thể được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi có thể thực hiện những hành động cần thiết đối với các mối đe dọa do bạn gây cản trở sức khỏe và sự phát triển của trang web. Tuy nhiên, nội dung trang web sẽ được xem xét mà không có nghĩa vụ thực hiện nó theo định kỳ.

Bất kỳ tài liệu nào được gửi dưới tên do bạn cung cấp có thể được sử dụng bởi Tượng Gỗ 360 để chỉnh sửa, tạo lại, dịch, xuất bản và phân phối trong mọi kênh truyền thông.

Mô tả sản phẩm

Chúng tôi đã nỗ lực duy trì mô tả sản phẩm để rõ ràng và súc tích.

Ngược lại,Tượng Gỗ 360 không đảm bảo độ chính xác của thông tin được cung cấp mặc dù thông tin có thể chứng minh là hữu ích trong giáo dục về sản phẩm.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI: Chúng tôi không chỉ ra bất kỳ loại bảo đảm hay đại diện nào trong phần mô tả và nội dung khác của chúng tôi. Việc bạn sử dụng trang web này hoàn toàn chịu rủi ro. Tượng Gỗ 360 không bảo đảm chính nó như là một trang web miễn phí virus. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mối đe dọa có hại nào có thể phát sinh từ trang web gây thiệt hại cho bạn. Tuy nhiên, tùy thuộc vào bản chất của thiệt hại có thể trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả, các luật có thể khác nhau cho phù hợp. Sự khác biệt trong Luật Nhà nước và Luật pháp Quốc gia cũng có thể ảnh hưởng đến sự bảo đảm và hạn chế của các khoản nợ mà đến lượt nó có thể dẫn đến một số quyền nhất định mà bạn có thể có.

Bạn có thể thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ lỗi nào trong mô tả hoặc nội dung được bạn tìm thấy cần sửa đổi. Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để khắc phục sự cố.

Bản quyền

Sau đây là các nội dung được luật bản quyền quốc tế bảo vệ:

 1. Biểu trưng
 2. Phần mềm
 3. Các sản phẩm
 4. Nội dung
 5. Đồ họa
 6. Hình ảnh
 7. Biểu tượng
 8. Nội dung kỹ thuật số khác (ví dụ: Đoạn âm thanh)

Hình phạt và phí được áp dụng cho phù hợp nếu bất kỳ nội dung nào của chúng tôi bị lạm dụng hoặc bị ngược đãi. Tất cả những điều trên là tài sản bảo đảm của Tượng Gỗ 360 phù hợp với Luật bản quyền quốc tế.

Đơn đặt hàng trực tuyến

Quá trình đặt hàng bắt đầu với việc lựa chọn (các) sản phẩm. Trong khi bạn thêm vào giỏ hàng và kiểm tra, bạn có thể sử dụng mã phiếu giảm giá được cung cấp bởi Tượng Gỗ 360 giúp bạn có được lợi ích khi mua từ chúng tôi. Mã phiếu giảm giá có thể được xác nhận tùy theo chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng, điểm thưởng và ngày hết hạn.

Khi bạn mua từ trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản được đề cập ở trên và bên dưới.

Truyền thông

Bằng cách tạo tài khoản với Tượng Gỗ 360, bạn đồng ý cho phép chúng tôi liên lạc với bạn qua các bài đăng trên Trang web, Email, SMS, Cuộc gọi điện thoại và Thư hoặc các phương tiện in khác.

Các bài đăng trên trang web của chúng tôi, tới các blog và nội dung bằng văn bản hoặc hình ảnh.

Email và tin nhắn SMS được gửi bởi chúng tôi với các đơn đặt hàng trực tuyến, tài liệu quảng cáo và thông tin chăm sóc mắt. Tuy nhiên, bạn có thể chọn hủy đăng ký quảng cáo và các email có liên quan khác cho phù hợp.

Bạn đồng ý rằng tất cả các loại thông tin liên lạc nêu trên đều phù hợp với luật pháp tương ứng.

Truy cập, bảo mật và liên kết trang web

Việc truy cập vào  bị giới hạn ở mức độ bảo mật quyền riêng tư của bạn, trang web của chúng tôi và các tài sản liên quan khác của nó. Việc sử dụng cá nhân và tải xuống từ trang web cũng có những hạn chế trong đó bất kỳ nội dung tải xuống hoặc sử dụng thương mại nào của trang web chỉ có thể được thực hiện với sự đồng ý bằng văn bản của Tượng Gỗ 360. Không được phép sao chép hoặc bán lại tài sản của chúng tôi mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Bạn đồng ý không sử dụng tên và nội dung của trang web cho bất kỳ mục đích SEO nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản pháp lý của chúng tôi.

Khi bạn tạo tài khoản với Tượng Gỗ 360, tên người dùng và mật khẩu do bạn nhập là bảo mật cơ bản cho tài khoản của bạn. Việc sử dụng chính xác cấp cho bạn quyền truy cập vào trang thành viên của bạn trong trang web hiển thị thông tin cá nhân, đơn đặt hàng và chi tiết mua hàng tương ứng của bạn, v.v.

Chúng tôi bảo lưu quyền nhưng không cam kết kiểm tra chéo hoặc điều tra bất kỳ tài khoản nào đã được đăng ký trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi hành vi sử dụng trái phép (ví dụ: hack) tài khoản của bạn về các hạn chế, thông tin liên lạc và các nghĩa vụ khác có được trong các loại quyền truy cập đó.

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về tính bảo mật của các chi tiết đã nhập cho tài khoản thành viên của chúng tôi. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào về vi phạm hoặc lạm dụng tài khoản của mình, bạn phải thông báo cho chúng tôi mà không bị chậm trễ.

Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn tránh những vấn đề này và cố gắng bảo mật dữ liệu với sự trợ giúp của Chứng chỉ SSL (Lớp cổng bảo mật). PayPal và NAB là các cổng thanh toán có rủi ro tối thiểu về vi phạm bảo mật.

Các liên kết đi từ Tượng Gỗ 360 có thể liên kết đến các trang web không được chúng tôi xem xét. Bạn đồng ý truy cập / truy cập vào trang web có nguy cơ của riêng bạn và bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro nào có thể liên quan đến việc làm hại việc sử dụng và chi tiết trực tuyến của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền nhưng không phải là nhiệm vụ để lọc các liên kết này cho phù hợp.

Ngoài các liên kết ngoài, bạn có thể liên kết đến trang web của chúng tôi miễn là các hoạt động tương ứng của bạn (trực tuyến / ngoại tuyến) được thực hiện với mục đích đúng liên quan đến ý định pháp lý đúng và không sai / ý định bất hợp pháp. Bạn đồng ý không làm hỏng thương hiệu hoặc trang web của chúng tôi. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các hành động thích hợp và tính phí phạt tương ứng.

Khiếu nại & Tranh chấp

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu bạn cần khiếu nại về bất kỳ vấn đề nào mà bạn gặp phải với Tượng Gỗ 360.

Các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân và sự xáo trộn về quyền riêng tư sẽ được xem xét nghiêm túc và sẽ được thực hiện theo cách xem phù hợp với giải pháp tốt nhất có thể.

Các tranh chấp liên quan đến giao dịch mua, lượt truy cập và sản phẩm của bạn trên trang web của chúng tôi sẽ được xem xét nghiêm túc.