Vòng Gỗ

Vòng Gỗ  là vật phẩm thường được kết thành những chuỗi tràng hạt bằng gỗ tốt, có vân đẹp.

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 mục

mỗi trang
 1. Vòng Gỗ Huyết Long
  Chiều cao
  1 Cm
  Loại Gỗ
  Huyết Long
  200.000 ₫
 2. Vòng Tay Gỗ Sưa Đỏ Quảng Bình 14 li
  Chiều cao
  1.4 Cm
  Loại Gỗ
  Sưa (Huê)
  1.200.000 ₫
 3. Vòng Tay Gỗ Cẩm Lông Chuột 20 li
  Chiều cao
  2 Cm
  Loại Gỗ
  Cẩm
  800.000 ₫
 4. Chuỗi Vòng Gỗ Sưa Bắc 6 ly
  Chiều cao
  0.6 Cm
  Loại Gỗ
  Sưa (Huê)
  400.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 mục

mỗi trang