Quan Âm

Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân của Đức Từ Bi, muốn nói lên tình Mẹ thương con, Mẹ đối với con là tình thương chân thành, tha thiết nhất không có tình thương nào sánh bằng. Cho nên,  Đức Quan Thế Âm hiện thân là một người mẹ hiền của nhân loại, hay của tất cả chúng sinh.

Tượng Phật Bà Quan Âm mang nhiều ý nghĩa tâm linh. Vị bồ tát hiện thân để cứu độ chúng sinh, đặc biệt là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm. Phật quan âm  đại từ đại bi luôn an ủi, nhắc nhở, khuyên răn, đem lại nguồn an vui cho tất cả chúng sinh.

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

mỗi trang
 1. Tượng Gỗ Phật Bà Quan Âm Cao 68
  Chiều cao
  68 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  10.500.000 ₫
 2. Tượng Gỗ Quan Âm Đứng Cao 40
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  1.700.000 ₫
 3. Tượng Quan Âm Đứng Lá Sen
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.400.000 ₫
 4. Tượng Phật quan âm bồ tát
  - 500.000 đ
  Quan Âm Ngự Long
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 8.000.000 ₫ Giá đặc biệt 7.500.000 ₫
 5. Quan Âm Ngồi Đài Sen Mẫu Đẹp
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.500.000 ₫
 6. tượng quan âm
  -13%
  Tượng Quan Âm Ngồi Tọa Đài Sen Sơn Giả Cổ
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  Giá thông thường 3.000.000 ₫ Giá đặc biệt 2.600.000 ₫
 7. Tượng Quán Âm Tự Tại Gỗ Hương
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  8.500.000 ₫
 8. Tượng Để Xe - Quan Âm Bồ Tát
  Chiều cao
  13 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  750.000 ₫
 9. Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.500.000 ₫
 10. Quan Âm Ngồi Đài Sen Cao 30cm
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.400.000 ₫
 11. tượng phật bà quan âm bồ tát
  - 200.000 đ
  Tượng Gỗ Quan Âm Đứng Đài Sen Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 3.600.000 ₫ Giá đặc biệt 3.400.000 ₫
 12. Tượng Quan Âm Tọa Đài Sen Cao 50cm
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.300.000 ₫
 13. Nhất Như Quan Âm
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.700.000 ₫
 14. Tượng Phật Hạt Quan Âm - Gỗ Pơ Mu
  Chiều cao
  62 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  6.900.000 ₫
 15. Tượng Quan Âm Tọa Đài Sen Cao 60cm
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.500.000 ₫
 16. Tự tại quan âm Gỗ long não
  Chiều cao
  82 Cm
  Loại Gỗ
  Long Não
  16.600.000 ₫
 17. Tượng Gỗ Quan Âm Pơ Mu Cao 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  5.900.000 ₫
 18. tượng quan âm
  -14%
  Tượng Quan Âm Ngồi Tọa Đài Sen Sơn Giả Cổ Cao 40
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 3.500.000 ₫ Giá đặc biệt 3.000.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

mỗi trang