Quan Âm

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

34 mục

mỗi trang
 1. Quan Âm Ngự Long
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Regular Price 8.000.000 ₫ Special Price 7.500.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

34 mục

mỗi trang

Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân của Đức Từ Bi, muốn nói lên tình Mẹ thương con, Mẹ đối với con là tình thương chân thành, tha thiết nhất không có tình thương nào sánh bằng. Cho nên,  Đức Quan Thế Âm hiện thân là một người mẹ hiền của nhân loại, hay của tất cả chúng sinh.

Tượng Phật Bà Quan Âm mang nhiều ý nghĩa tâm linh. Vị bồ tát hiện thân để cứu độ chúng sinh, đặc biệt là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm. Phật quan âm  đại từ đại bi luôn an ủi, nhắc nhở, khuyên răn, đem lại nguồn an vui cho tất cả chúng sinh.