Tiểu Cảnh

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 mục

mỗi trang
 1. Bình Tùng bonsai Nu Hương
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  34.000.000 ₫
 2. Tiểu Cảnh Đàn Hươu Dưới Tán Tùng
  Chiều cao
  87 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  8.500.000 ₫
 3. Bình Mai Xuân Phú Quý Cao 120
  Chiều cao
  120 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  20.000.000 ₫
 4. Bình Mai Xuân Phú Quý Cao 120 Bình Dánh Thon
  Chiều cao
  120 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  20.000.000 ₫
 5. Bonsai Bình Tùng Tách Đổ Cao 71cm
  Chiều cao
  71 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  11.200.000 ₫
 6. Bình Tùng Bonsai Nu Ngọc Nghiến
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Nghiến
  6.000.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 mục

mỗi trang