Tiểu Cảnh

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang
 1. Tùng Bonsai Ngang 70
  Chiều cao
  41 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  4.300.000 ₫
 2. Bình Tùng bonsai Nu Hương
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  34.000.000 ₫
 3. Cá La Hán cao 78
  Chiều cao
  78 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  4.100.000 ₫
 4. Cá La Hán cao 62 Gỗ Hương
  Chiều cao
  62 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  4.150.000 ₫
 5. Tiểu Cảnh Đàn Hươu Dưới Tán Tùng
  Chiều cao
  87 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  8.500.000 ₫
 6. Bình Mai Xuân Phú Quý Cao 120
  Chiều cao
  120 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  20.000.000 ₫
 7. Bình Mai Xuân Phú Quý Cao 120 Bình Dánh Thon
  Chiều cao
  120 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  20.000.000 ₫
 8. Bonsai Bình Tùng Tách Đổ Cao 71cm
  Chiều cao
  71 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  11.200.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang