Thích Ca

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

11 mục

mỗi trang
 1. Tượng Bổn Sư - Thích Ca Mâu Ni Cao 50 Gỗ Hương
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.600.000 ₫
 2. Tượng Bổn Sư - Thích Ca Mâu Ni Cao 40cm Gỗ Hương
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.300.000 ₫
 3. Phật Nhập Niết Bàn Trên Đài Sen
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  4.000.000 ₫
 4. Tượng Gỗ Niên Hoa Vi Tiếu
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.500.000 ₫
 5. Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
  -16%
  Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 4.500.000 ₫ Giá đặc biệt 3.800.000 ₫
 6. Phật Bổn Sư - Thích Ca Mâu Ni Sơn Màu
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.600.000 ₫
 7. Phật Thích Ca Mâu Ni Đứng Trên Hoa Sen Cao 80
  -25%
  Phật Thích Ca Mâu Ni Đứng Trên Hoa Sen Cao 80
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 8.000.000 ₫ Giá đặc biệt 6.000.000 ₫
 8. Tượng Bổn Sư - Thích Ca Mâu Ni Cao 30cm Gỗ Hương
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.400.000 ₫
 9. Phật Thích Ca Mâu Ni Đứng Trên Hoa Sen Cao 60
  - 200.000 đ
  Phật Thích Ca Mâu Ni Đứng Trên Hoa Sen Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 3.600.000 ₫ Giá đặc biệt 3.400.000 ₫
 10. Tượng Gỗ Niêm Hoa Vi Tiếu Cao 30
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.600.000 ₫
 11. Tượng Phật Bổn Sư - Thích Ca Mâu Ni Cao 60cm Gỗ Hương
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.500.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

11 mục

mỗi trang