Quan Công

Quan Công hay còn được gọi là Quan Vân Trương, Quan Vũ. Là một vị tướng trong ngũ hổ tướng của nước Thục thời tam quốc. Với hình tượng mặt đỏ râu dài, tính cách khẳng khải oai phong lẫm liệt. 

Tương Quan Công được cho là biểu tượng trấn trạch hiệu quả nhất. Đặt tượng Quan Công trong nhà, đặc biệt ở vị trí đối diện cửa trước, vẻ mặt nghiêm nghị của ông sẽ xua đi những điều xấu và sát khí xâm nhập vào nhà qua cửa. Người ta tin rằng tất cả năng lượng âm đều không thể vào nhà nếu có sự hiện hữu của Quan Công

Tượng Gỗ 360 có nhiều mẫu quan công đẹp giá cả phải chăng được nhiều người chọn lựa như: quan công chống đao, quan công trấn ải, quan công đọc sách, quan công cưỡi ngựa ...

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

36 mục

mỗi trang
 1. Tượng Gỗ Quan Công Trấn Ải
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.300.000 ₫
 2. tượng gỗ Quan công vuốt râu
  -12%
  Tượng Quan Công Chống Đao Đứng Đế Tùng 80
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 6.500.000 ₫ Giá đặc biệt 5.700.000 ₫
 3. tượng quan công chống đao
  -11%
  Quan Công Chống Đao Gỗ Hương
  Chiều cao
  81 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 8.800.000 ₫ Giá đặc biệt 7.800.000 ₫
 4. Tượng Quan Công Vuốt Râu Đọc Sách Cao 50cm
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.500.000 ₫
 5. Tượng Quan Công Đọc Sách Mẫu To Cao 65
  Chiều cao
  65 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  7.900.000 ₫
 6. Quan Công Chống Đao Gỗ Hương Cao 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  Thấp nhất như 3.600.000 ₫
 7. Quan Công Xách Đao Gỗ Hương Cao 40
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.400.000 ₫
 8. Tượng Gỗ Quan Công Chống Đao Vuốt Râu Đế Tùng
  Chiều cao
  40 - 100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 4.300.000 ₫
 9. Tượng Quan Công Chống Đao Cao 1m
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 18.400.000 ₫
 10. tượng gỗ Quan công vuốt râu
  -15%
  Tượng Quan Công Chống Đao Đế Tùng 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 6.500.000 ₫ Giá đặc biệt 5.500.000 ₫
 11. Tượng Gỗ Quan Công Chống Đao
  -13%
  Quan Công - Đế Chạm Tùng Gỗ Pơ Mu
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  Giá thông thường 6.000.000 ₫ Giá đặc biệt 5.200.000 ₫
 12. Tượng Gỗ Quan Trấn Ải Cao 70cm
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.000.000 ₫
 13. Quan Công Đọc Sách Vuốt Râu 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.200.000 ₫
 14. Quan Công Trung Nghĩa Ngàn Thu Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.300.000 ₫
 15. Tượng Quan Công Hàng Long Cao 1m
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  11.900.000 ₫
 16. Tượng Quan Vân Trường - Quan Công Đế Tùng Gỗ Mun Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Mun Hoa
  7.500.000 ₫
 17. Tượng Quan Công Chống Đao Đứng Đế Tùng 1m
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  14.700.000 ₫
 18. Tượng Quan Công Ngồi Đọc Sách Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  6.500.000 ₫
 19. Tượng Quan Công Chống Đao Đế Tùng 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.800.000 ₫
 20. Quan Công Cưỡi Ngựa Đế Tùng 2
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.600.000 ₫
 21. Quan Công Trấn Ải Cao 2m
  Chiều cao
  200 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  40.000.000 ₫
 22. Quan Vũ Đứng Chống Đao
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 6.000.000 ₫
 23. Quan Công Chống Đao Gỗ Hương Cao 100
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  14.000.000 ₫
 24. Tượng Quan Công Chống Đao Đế Tùng 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.600.000 ₫
 25. Tượng Quan Vân Trường - Quan Công Đế Tùng Gỗ Mun Cao 80
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Mun Hoa
  14.500.000 ₫
 26. Quan Công Xách Đao Vuốt Râu Cao 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.200.000 ₫
 27. Quan Công Cưỡi Ngựa Đế Tùng Cao 88
  Chiều cao
  88 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  14.300.000 ₫
 28. Quan Công Phục Song Long
  Chiều cao
  123 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  33.000.000 ₫
 29. Hai Vị Hộ Pháp - Vi Đà Tôn Thiên Và Quan Công
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.900.000 ₫
 30. Tượng Quang Công Tam Long Đẹp
  Chiều cao
  120 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  14.000.000 ₫
 31. Tượng Cặp Quan Công Khổng Minh Cao 20 Gỗ Bách Xanh
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  1.150.000 ₫
 32. Tượng Quan Công Võ Thánh Chống Đao Đế Tùng Cao 80
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.200.000 ₫
 33. tượng gỗ Quan công vuốt râu
  -12%
  Tượng Quan Công Chống Đao Đứng Đế Đầu Rồng 80
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 6.500.000 ₫ Giá đặc biệt 5.700.000 ₫
 34. Tượng Quan Công Chống Đao Đứng Đế Đầu Rồng 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.800.000 ₫
 35. Hai Vị Hộ Pháp - Vi Đà Tôn Thiên Và Quan Công Cao 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  9.500.000 ₫
 36. Tượng Quan Công Chống Đao Đứng Đế Đầu Rồng 80
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.000.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

36 mục

mỗi trang