Quan Công

Quan Công hay còn được gọi là Quan Vân Trương, Quan Vũ. Là một vị tướng trong ngũ hổ tướng của nước Thục thời tam quốc. Với hình tượng mặt đỏ râu dài, tính cách khẳng khải oai phong lẫm liệt. 

Tương Quan Công được cho là biểu tượng trấn trạch hiệu quả nhất. Đặt tượng Quan Công trong nhà, đặc biệt ở vị trí đối diện cửa trước, vẻ mặt nghiêm nghị của ông sẽ xua đi những điều xấu và sát khí xâm nhập vào nhà qua cửa. Người ta tin rằng tất cả năng lượng âm đều không thể vào nhà nếu có sự hiện hữu của Quan Công

Tượng Gỗ 360 có nhiều mẫu quan công đẹp giá cả phải chăng được nhiều người chọn lựa như: quan công chống đao, quan công trấn ải, quan công đọc sách, quan công cưỡi ngựa ...

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục36 1 39

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục36 1 39

Trang
mỗi trang