Đồ Mỹ Nghệ

Từ thời xa xưa, gỗ là vật liệu quan trọng trong cuộc sống của người dân. Đồ gỗ được ứng dụng nhiều trong xây dựng nhà cửa, nội thất và làm đồ trang trí. Trong thời buổi này đồ nội thất và đồ trang trí làm bằng gỗ quý, ngày càng trở nên phổ biến và đã dần dần vượt qua giá trị sử dụng

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

26 mục

mỗi trang
 1. Đốc Lịch Bằng Gỗ Treo Tường Hình Di Lặc
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  1.800.000 ₫
 2. Khay Trà Chạm Ngũ Rồng - Gỗ Hương
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.000.000 ₫
 3. Hộp Đứng Mứt Bánh Kẹo Bằng Gỗ Hương
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  750.000 ₫
 4. Hộp Để Giấy Ăn Cao Cấp - Vuông Bằng Gỗ Hương
  Chiều cao
  10 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  500.000 ₫
 5. Bộ Cờ Tượng Gỗ Trắc Cao Cấp
  Chiều cao
  1 Cm
  Loại Gỗ
  Trắc
  1.500.000 ₫
 6. Bộ Cờ Tướng Gỗ Hương Cao Cấp
  Chiều cao
  1 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  1.300.000 ₫
 7. Đốc Lịch Bằng Gỗ Hương Treo Tường Hình Di Lặc
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.300.000 ₫
 8. Hộp Mứt Bánh Kẹo Lục Giác Phúc Lộc Thọ
  Chiều cao
  9 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  800.000 ₫
 9. Tùng Bonsai - Gỗ Hương Bám Giác
  Chiều cao
  43 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  4.300.000 ₫
 10. Cặp Lục Bình Gỗ Hương Đỏ Nam Phi Cao 160 cm
  Chiều cao
  160 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  24.000.000 ₫
 11. Cặp Lục Bình Gỗ Hương Đỏ Cao 110
  Chiều cao
  110 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  12.500.000 ₫
 12. Hộp Gỗ Đựng Tiền - Trang Sức - Con Dấu
  Chiều cao
  13 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  550.000 ₫
 13. Cặp Lục Bình Gỗ Hương Đỏ Cao 180
  Chiều cao
  180 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  35.000.000 ₫
 14. Cặp Lục Bình Gỗ Hương Đỏ Cao 2 mét
  Chiều cao
  200 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  41.000.000 ₫
 15. Bộ Quà Tết - Tân Gia 4 Món
  Chiều cao
  00 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  650.000 ₫
 16. Bộ Quà Tết - Tân Gia 4 Món Gỗ Hương Cao Cấp
  Chiều cao
  00 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  1.100.000 ₫
 17. Cặp Lục Bình Gỗ Hương Đỏ Nam Phi Cao 2m2
  Chiều cao
  220 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  66.000.000 ₫
 18. Mô Hình Thuyền Buồn Gỗ Cao Cấp
  Chiều cao
  65 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.000.000 ₫
 19. Hộp Đựng Trà Cao Cấp Gỗ Mun Hoa
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Mun Hoa
  900.000 ₫
 20. Hộp Đựng Trà Chữ Phúc Gỗ Hương
  Chiều cao
  18 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  400.000 ₫
 21. Hộp Đựng Trà Tứ Quý Gỗ Hương Đá Nguyên Khối
  Chiều cao
  18 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  600.000 ₫
 22. Gạt Tàn Thuốc Hình Rồng Gỗ Hương Nguyên Khối
  Chiều cao
  13 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  340.000 ₫
 23. Gối Gỗ Nu Hương Cao Cấp
  Chiều cao
  Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  3.600.000 ₫
 24. Vòng Gỗ Huyết Long
  Chiều cao
  1 Cm
  Loại Gỗ
  Huyết Long
  200.000 ₫
 25. Vòng Tay Gỗ Sưa Đỏ Quảng Bình 14 li
  Chiều cao
  1.4 Cm
  Loại Gỗ
  Sưa (Huê)
  1.200.000 ₫
 26. Vòng Tay Gỗ Cẩm Lông Chuột 20 li
  Chiều cao
  2 Cm
  Loại Gỗ
  Cẩm
  800.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

26 mục

mỗi trang