Trần Quốc Tuấn

Tượng Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn mô tả trong lịch sử về vị Tướng tài ba xuất chúng của Dân tộc Việt Nam ta. Hình ảnh tay trái cầm kiếm, tay phải cầm chiếu thư và khuôn mặt uy nghiêm, thần thái thể hiện sức mạnh và ý chí cũng như tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Tượng được sử dụng để trấn trạch phong thủy nhằm xua đuổi tà ma, âm khí để đón những điều tài lộc may mắn vào nhà.

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 mục

mỗi trang
 1. Tượng Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.200.000 ₫
 2. Tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn Gỗ Hương
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.400.000 ₫
 3. Tượng Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn Gỗ Hương
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.900.000 ₫
 4. Tượng Gỗ Trần Quốc Tuấn - Truyền Thần Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.600.000 ₫
 5. Tượng Gỗ Trần Quốc Tuấn Cao 20
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  750.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 mục

mỗi trang