Đạt Ma

Bồ Đề Đạt Ma gắn liền với thần thái dữ tợn và được các nhà phong thuỷ xếp vào hàng những pho tượng có tác dụng trấn trạc tốt nhất. Đặt tượng gỗ Đạt Ma trong nhà không chỉ ngăn chặn được năng lượng xấu ảnh hưởng đến gia chủ mà còn có thể tăng thêm sức mạnh cho gia chủ, tránh được tà ma quấy nhiễu.

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

14 mục

mỗi trang
 1. Tượng Gỗ Sư Tổ - Đạt Ma Quá Hải Cao 80
  - 400.000 đ
  Tượng Gỗ Sư Tổ - Đạt Ma Quá Hải Cao 80
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 5.200.000 ₫ Giá đặc biệt 4.800.000 ₫
 2. Tượng Bồ Đề Đạt Ma Ngồi Thiền
  Chiều cao
  15 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  Thấp nhất như 960.000 ₫
 3. Tượng Bồ Đề Đạt Ma Ngồi Thiền Gỗ Hương
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.900.000 ₫
 4. Đạt Ma Hàng Long
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.500.000 ₫
 5. Đạt Ma Hàng Long Cao 1m
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  8.900.000 ₫
 6. Đạt Ma Hàng Long Cao 70
  - 600.000 đ
  Đạt Ma Hàng Long Cao 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 6.400.000 ₫ Giá đặc biệt 5.800.000 ₫
 7. Tượng Đạt Ma Sư Tổ Cao 40cm Gỗ Bách Xanh
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  1.900.000 ₫
 8. Tượng Bồ Đề Đạt Ma Đứng Gốc Tùng
  Chiều cao
  81 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  6.300.000 ₫
 9. Đạt Ma Hàng Long Cao 1 m
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  8.500.000 ₫
 10. Đạt Ma Gỗ Trắc Đỏ Đen Cao 147cm
  Chiều cao
  147 Cm
  Loại Gỗ
  Trắc
  65.000.000 ₫
 11. Tượng Sư Tổ Đạt Ma Quá Hải Cao 105
  Chiều cao
  105 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  14.500.000 ₫
 12. Đạt Ma Hàng Long Cao 70
  -32%
  Đạt Ma Hàng Long Cao 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 6.200.000 ₫ Giá đặc biệt 4.200.000 ₫
 13. Tượng Bồ Đề Đạt Ma Đứng
  -13%
  Tượng Bồ Đề Đạt Ma Đứng
  Chiều cao
  122 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Giá thông thường 6.300.000 ₫ Giá đặc biệt 5.500.000 ₫
 14. Tượng Gỗ Sư Tổ - Đạt Ma Quá Hải Cao 1m
  -19%
  Tượng Gỗ Sư Tổ - Đạt Ma Quá Hải Cao 1m
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 5.900.000 ₫ Giá đặc biệt 4.800.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

14 mục

mỗi trang