Khay Trà

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

3 mục

mỗi trang
 1. Khay Trà Chạm Ngũ Rồng - Gỗ Hương
  - 200.000 đ
  Khay Trà Chạm Ngũ Rồng - Gỗ Hương
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 3.200.000 ₫ Giá đặc biệt 3.000.000 ₫
 2. Khay Trà Chạm Rồng - Gỗ Hương
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.800.000 ₫
 3. Khay Để Chén Trà
  - 100.000 đ
  Khay Để Chén Trà
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 1.900.000 ₫ Giá đặc biệt 1.800.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

3 mục

mỗi trang