Hồ Chí Minh

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

3 mục

mỗi trang
 1. Tượng Gỗ Chân Dung Hồ Chí Minh
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.900.000 ₫
 2. Tượng Toàn Thân Bác - Hồ Chí Minh
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.100.000 ₫
 3. Tượng Toàn Thân Bác - Hồ Chí Minh Ngồi
  Chiều cao
  45 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.100.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

3 mục

mỗi trang