Tượng Gỗ

Rất nhiều các bức tượng gỗ, các loại hình đồ gỗ mỹ nghệ phong thủy khác nhau. Do đó sự đa dạng trong sự chọn lựa một cách thoải mái cũng là một trong những yếu tố được nhiều người rất quan tâm, bởi mỗi người một sở thích, mỗi sở thích sẽ thích một mẫu tượng cũng như những yếu tố phong thủy khác nhau mà bức tượng đó mang đến, điều này là vô cùng lý thú.

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục36 1 276

Trang
mỗi trang
 1. Di Lặc Nhị Phúc Đứng Gánh Cành Đào
  Chiều cao
  81 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  10.200.000 ₫
 2. Cặp Tượng Linh Vật Tỳ Hưu
  Chiều cao
  19 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  1.900.000 ₫
 3. Tượng Gỗ Sư Tổ - Đạt Ma Quá Hải Cao 80
  - 400.000 đ
  Tượng Gỗ Sư Tổ - Đạt Ma Quá Hải Cao 80
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 5.200.000 ₫ Giá đặc biệt 4.800.000 ₫
 4. Tượng Bồ Đề Đạt Ma Ngồi Thiền
  Chiều cao
  15 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  Thấp nhất như 960.000 ₫
 5. Cặp Tượng Linh Vật Tỳ Hưu Cao 23cm
  Chiều cao
  23 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.600.000 ₫
 6. Tượng Bồ Đề Đạt Ma Ngồi Thiền Gỗ Hương
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.900.000 ₫
 7. Đạt Ma Hàng Long
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.500.000 ₫
 8. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.800.000 ₫
 9. Di Lặc Vác Cành Đào Đứng Trên Lưng Nghê
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Ngọc Am
  7.000.000 ₫
 10. Bò Tót Phong Thủy
  Chiều cao
  26 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  4.000.000 ₫
 11. Phật Nhập Niết Bàn Trên Đài Sen
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  4.000.000 ₫
 12. Tượng Cá Rồng Tài Lộc Phong Thủy - Gỗ Hương
  Chiều cao
  25 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.000.000 ₫
 13. Di lặc Đặt Ô tô Gỗ Huyết Long
  Chiều cao
  8 Cm
  Loại Gỗ
  Huyết Long
  750.000 ₫
 14. Đạt Ma Hàng Long Cao 1 m
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  8.500.000 ₫
 15. Tượng Gỗ Sư Tổ - Đạt Ma Quá Hải Cao 1m
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.900.000 ₫
 16. Tượng Bổn Sư - Thích Ca Mâu Ni Cao 40cm Gỗ Hương
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.300.000 ₫
 17. Bộ Tượng Linh Vật 12 Con Giáp Gỗ Hương
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.000.000 ₫
 18. Tượng Quan Công Ngồi Đọc Sách Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  6.500.000 ₫
 19. Di Lặc Chúc Phúc Vạn Sự Như Ý Gỗ Hương Cao 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.000.000 ₫
 20. tượng phúc lộc thọ
  - 400.000 đ
  Tượng Gỗ Phúc Lộc Thọ - Tam Đa Gỗ Hương
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  Giá thông thường 20.000.000 ₫ Giá đặc biệt 19.600.000 ₫
 21. Tượng Tam Đa - Phúc Lộc Thọ - Gỗ Hương Đá
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 2.350.000 ₫
 22. Tượng Gỗ Phúc Lộc Thọ Cao 81cm Gỗ Hương
  Chiều cao
  81 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  19.000.000 ₫
 23. Tượng Tam Đa - Phúc Lộc Thọ - Mẫu 2
  - 150.000 đ
  Tượng Tam Đa - Phúc Lộc Thọ - Mẫu 2
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 2.350.000 ₫ Giá đặc biệt 2.200.000 ₫
 24. Tượng Tam Đa - Phúc Lộc Thọ Cao 40 - Mẫu 2
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.500.000 ₫
 25. Tượng 3 Ông Phúc Lộc Thọ - Tam Đa - Gỗ Mun Hoa
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Mun Hoa
  Thấp nhất như 4.000.000 ₫
 26. Tượng 3 Ông Phúc Lộc Thọ - Tam Đa - Gỗ Mun Hoa
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Mun Hoa
  5.200.000 ₫
 27. Tượng Tây Phương Tam Thánh Gỗ Pơ Mu
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  Thấp nhất như 12.300.000 ₫
 28. Di Lặc Nhị Phúc Dâng Tài Lộc
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 5.500.000 ₫
 29. Tượng Thần Tài - Thổ Địa Gỗ Trắc Dây
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Trắc Dây
  1.700.000 ₫
 30. tượng gỗ Quan công vuốt râu
  -12%
  Tượng Quan Công Chống Đao Đứng Đế Tùng 80
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 6.500.000 ₫ Giá đặc biệt 5.700.000 ₫
 31. Tượng Gỗ Quan Công Chống Đao Vuốt Râu Đế Tùng
  Chiều cao
  40 - 100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 4.300.000 ₫
 32. tượng gỗ Quan công vuốt râu
  -15%
  Tượng Quan Công Chống Đao Đế Tùng 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 6.500.000 ₫ Giá đặc biệt 5.500.000 ₫
 33. Tượng Gỗ Quan Trấn Ải Cao 70cm
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.000.000 ₫
 34. Tượng Quan Công Chống Đao Đế Tùng 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.800.000 ₫
 35. Tượng Quan Công Chống Đao Đế Tùng 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.600.000 ₫
 36. tượng gỗ Quan công vuốt râu
  -12%
  Tượng Quan Công Chống Đao Đứng Đế Đầu Rồng 80
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 6.500.000 ₫ Giá đặc biệt 5.700.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục36 1 276

Trang
mỗi trang