Lũa - Gốc Cây

Tượng Gỗ được chế tác từ những gốc cây gỗ quý tự nhiên, có đa dạng hình thù và thế độc đáo. Được qua bàn tay của nghệ nhân thổi hồn vào những tác phẩm độc nhất vô nhị. Mỗi sản phẩm là một hình thù không giống nhau. Bởi vì thế, được rất nhiều người ưa chuộng.

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 mục

mỗi trang
 1. Tượng Quán Âm Tự Tại - Lũa Gốc Cây Nghệ Thuật
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 12.500.000 ₫
 2. Tượng Dê Núi Gỗ Hương Ôm Đá
  Chiều cao
  85 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 9.300.000 ₫
 3. Tượng Gà Trống Phong Thủy - Ngậm Tiền
  Chiều cao
  143 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 19.500.000 ₫
 4. Tiểu Cảnh Gốc Tùng Gỗ Hương
  Chiều cao
  48 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 5.400.000 ₫
 5. Gia Đình Gà Gỗ Hương Ôm Đá
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 6.300.000 ₫
 6. Tượng Linh Vật Con Hổ - Gỗ Ngọc Am
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Ngọc Am
  Thấp nhất như 4.700.000 ₫
 7. Tượng Ngựa Song Mã Uyên Ương Treo Đồng Hồ
  Chiều cao
  82 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 5.900.000 ₫
 8. Tượng Song Mã Uyên Ương Gỗ Hương Ta
  Chiều cao
  68 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 4.500.000 ₫
 9. Tượng Song Mã Uyên Ương Gỗ Gốc Cây Hương Ta Tự Nhiên
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 4.600.000 ₫
 10. Tượng Di Lặc Nhị Phúc Dâng Tài Lộc Gỗ Hương
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 5.500.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 mục

mỗi trang