Tượng Gỗ

Rất nhiều các bức tượng gỗ, các loại hình đồ gỗ mỹ nghệ phong thủy khác nhau. Do đó sự đa dạng trong sự chọn lựa một cách thoải mái cũng là một trong những yếu tố được nhiều người rất quan tâm, bởi mỗi người một sở thích, mỗi sở thích sẽ thích một mẫu tượng cũng như những yếu tố phong thủy khác nhau mà bức tượng đó mang đến, điều này là vô cùng lý thú.

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục36 1 73

Trang
mỗi trang
 1. Di Lặc Nhị Phúc Đứng Gánh Cành Đào
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  10.200.000 ₫
 2. Cặp Tượng Linh Vật Tỳ Hưu
  Chiều cao
  19 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  1.900.000 ₫
 3. Tượng Phật Sư Tổ Đạt Ma Quá Hải
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.200.000 ₫
 4. Tượng Bồ Đề Đạt Ma Ngồi Thiền
  Chiều cao
  19 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  Thấp nhất như 800.000 ₫
 5. Cặp Tượng Linh Vật Tỳ Hưu Cao 23cm
  Chiều cao
  23 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.600.000 ₫
 6. Tượng Quan Công Cưỡi Ngựa Gỗ Hương
  Chiều cao
  75 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 9.600.000 ₫
 7. Tượng Quan Công Chống Đao Gỗ Hương
  Chiều cao
  81 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 7.500.000 ₫
 8. Tượng Phật Bà Quan Âm Ngồi Đài Sen Cao 40cm
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 3.000.000 ₫
 9. Quan Công Chống Đao Gỗ Hương Đỏ Nam Phi
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Nhập
  Thấp nhất như 4.900.000 ₫
 10. Bộ Tượng Linh Vật 12 Con Giáp Gỗ Hương
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 4.000.000 ₫
 11. Di Lặc Chúc Phúc Gỗ Hương Cao 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 5.200.000 ₫
 12. tượng phúc lộc thọ
  - 400.000 đ
  Tượng Gỗ Phúc Lộc Thọ - Tam Đa Gỗ Hương
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Nhập
  Giá thông thường 20.000.000 ₫ Giá đặc biệt 19.600.000 ₫
 13. Tượng Tam Đa - Phúc Lộc Thọ - Gỗ Hương Đá
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 2.350.000 ₫
 14. Tượng 3 Ông Phúc Lộc Thọ - Tam Đa - Gỗ Mun Hoa
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Mun Hoa
  Thấp nhất như 2.700.000 ₫
 15. Tượng Tây Phương Tam Thánh Gỗ Pơ Mu
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  Thấp nhất như 12.300.000 ₫
 16. Tượng Di Lặc Nhị Phúc Dâng Tài Lộc Gỗ Hương
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 5.500.000 ₫
 17. Bộ Tượng Thần Tài - Thổ Địa Gỗ Hương Đá
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 1.400.000 ₫
 18. Tượng Thờ Thần Tài - Thổ Địa Gỗ Trắc Dây
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Trắc Dây
  1.700.000 ₫
 19. Di Lặc Ngũ Phúc Gỗ Bách Xanh
  Chiều cao
  150 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  21.000.000 ₫
 20. Tượng Quan Vân Trường - Quan Công Chống Đao
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 7.300.000 ₫
 21. Tượng Gỗ Quan Công Chống Đao Gỗ Hương Đá
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.900.000 ₫
 22. Cặp Tượng Linh Vật Con Heo - Lợn Gỗ Phong Thủy
  Chiều cao
  28 Cm
  Loại Gỗ
  Xà Cừ
  3.200.000 ₫
 23. Tượng Thần Tài Gỗ Hương
  Chiều cao
  46 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 3.900.000 ₫
 24. Quan Công Chống Đao Gỗ Hương
  Chiều cao
  81 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 8.800.000 ₫
 25. Tượng Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 4.200.000 ₫
 26. Tượng Tam Không |Không Nghe - Không Nhìn - Không Nói
  Chiều cao
  14 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 1.200.000 ₫
 27. Tiểu Cảnh Gốc Tùng Gỗ Hương
  Chiều cao
  48 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 5.400.000 ₫
 28. Tiểu Cảnh Bonsai Gốc Tùng Gỗ Hương
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 7.300.000 ₫
 29. Bộ Tượng Tứ Đại Mỹ Nhân
  Chiều cao
  25 Cm
  Loại Gỗ
  Hoàng Dương
  6.400.000 ₫
 30. Tượng Phật Di Lặc Để Xe
  Chiều cao
  9 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  Thấp nhất như 400.000 ₫
 31. Tượng Phật Quan Âm Để Xe Ô Tô
  Chiều cao
  15 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  Thấp nhất như 700.000 ₫
 32. Tượng Tam Đa - Phúc Lộc Thọ
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.950.000 ₫
 33. Tượng Con Chó
  Chiều cao
  14 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  320.000 ₫
 34. Cặp Tượng Con Voi
  Chiều cao
  10 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Nhập
  890.000 ₫
 35. Tượng Phật Di Lặc Đứng Bao Tiền
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Nhập
  Thấp nhất như 2.800.000 ₫
 36. Tượng Phật Di Lặc Đứng Núi Tiền
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 2.800.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục36 1 73

Trang
mỗi trang