Tượng Gỗ

Rất nhiều các bức tượng gỗ, các loại hình đồ gỗ mỹ nghệ phong thủy khác nhau. Do đó sự đa dạng trong sự chọn lựa một cách thoải mái cũng là một trong những yếu tố được nhiều người rất quan tâm, bởi mỗi người một sở thích, mỗi sở thích sẽ thích một mẫu tượng cũng như những yếu tố phong thủy khác nhau mà bức tượng đó mang đến, điều này là vô cùng lý thú.

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục36 1 179

mỗi trang
 1. Di Lặc Nhị Phúc Đứng Gánh Cành Đào
  Chiều cao
  81 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  10.200.000 ₫
 2. Cặp Tượng Linh Vật Tỳ Hưu
  Chiều cao
  19 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  1.900.000 ₫
 3. Tượng Gỗ Sư Tổ - Đạt Ma Quá Hải
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.200.000 ₫
 4. Tượng Bồ Đề Đạt Ma Ngồi Thiền
  Chiều cao
  15 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  Thấp nhất như 800.000 ₫
 5. Cặp Tượng Linh Vật Tỳ Hưu Cao 23cm
  Chiều cao
  23 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.600.000 ₫
 6. Tượng Bồ Đề Đạt Ma Ngồi Thiền Gỗ Hương
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.900.000 ₫
 7. Đạt Ma Hàng Long
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.500.000 ₫
 8. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.800.000 ₫
 9. Di Lặc Tam Tặc Vác Cành Đào Đứng Bao Tiền
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  12.000.000 ₫
 10. Di Lặc Vác Cành Đào Đứng Trên Lưng Nghê
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Ngọc Am
  7.000.000 ₫
 11. Bò Tót Phong Thủy
  Chiều cao
  26 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  4.000.000 ₫
 12. Phật Nhập Niết Bàn Trên Đài Sen
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  4.000.000 ₫
 13. Tượng Cá Rồng Tài Lộc Phong Thủy - Gỗ Hương
  Chiều cao
  25 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.000.000 ₫
 14. Di lặc Đặt Ô tô Gỗ Huyết Long
  Chiều cao
  8 Cm
  Loại Gỗ
  Huyết Long
  750.000 ₫
 15. Phật Ngồi Am Núi
  Chiều cao
  81 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  8.500.000 ₫
 16. Đạt Ma Hàng Long Cao 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.400.000 ₫
 17. Tượng Quan Công Cưỡi Ngựa Gỗ Hương
  Chiều cao
  75 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 9.600.000 ₫
 18. tượng quan âm
  -13%
  Tượng Quan Âm Ngồi Tọa Đài Sen Sơn Giả Cổ
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  Giá thông thường 3.000.000 ₫ Giá đặc biệt 2.600.000 ₫
 19. Quan Âm Ngồi Đài Sen Cao 30cm
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.400.000 ₫
 20. Bộ Tượng Linh Vật 12 Con Giáp Gỗ Hương
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 4.000.000 ₫
 21. Di Lặc Chúc Phúc Gỗ Hương Cao 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 5.200.000 ₫
 22. Tượng Quan Công Ngồi Đọc Sách Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  6.500.000 ₫
 23. tượng phúc lộc thọ
  - 400.000 đ
  Tượng Gỗ Phúc Lộc Thọ - Tam Đa Gỗ Hương
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  Giá thông thường 20.000.000 ₫ Giá đặc biệt 19.600.000 ₫
 24. Tượng Tam Đa - Phúc Lộc Thọ - Gỗ Hương Đá
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 2.350.000 ₫
 25. Tượng Tây Phương Tam Thánh Gỗ Pơ Mu
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  Thấp nhất như 12.300.000 ₫
 26. Di Lặc Nhị Phúc Dâng Tài Lộc
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 5.500.000 ₫
 27. Tượng Thần Tài - Thổ Địa Gỗ Trắc Dây
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Trắc Dây
  1.700.000 ₫
 28. Tượng Quan Công Chống Đao Đứng Đế Tùng 80
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  7.200.000 ₫
 29. tượng gỗ Quan công vuốt râu
  - 100.000 đ
  Tượng Gỗ Quan Công Chống Đao Đế Tùng Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 4.900.000 ₫ Giá đặc biệt 4.800.000 ₫
 30. tượng gỗ Quan công vuốt râu
  - 500.000 đ
  Tượng Quan Công Chống Đao Đế Tùng 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 6.500.000 ₫ Giá đặc biệt 6.000.000 ₫
 31. Tượng Gỗ Quan Công Chống Đao Gỗ Trắc Dây
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Trắc Dây
  3.200.000 ₫
 32. Tượng Gỗ Quan Trấn Ải Cao 70cm
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.000.000 ₫
 33. Tượng Quan Công Chống Đao Đế Tùng 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.800.000 ₫
 34. Tượng Thần Phát Gỗ Hương
  Chiều cao
  46 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 3.900.000 ₫
 35. Quan Công Chống Đao Gỗ Hương
  Chiều cao
  81 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 8.800.000 ₫
 36. Tượng Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 4.200.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục36 1 179

mỗi trang