Tượng Gỗ

Rất nhiều các bức tượng gỗ, các loại hình đồ gỗ mỹ nghệ phong thủy khác nhau. Do đó sự đa dạng trong sự chọn lựa một cách thoải mái cũng là một trong những yếu tố được nhiều người rất quan tâm, bởi mỗi người một sở thích, mỗi sở thích sẽ thích một mẫu tượng cũng như những yếu tố phong thủy khác nhau mà bức tượng đó mang đến, điều này là vô cùng lý thú.

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục144 109 273

mỗi trang
 1. Tượng Để Xe - Quan Âm Bồ Tát
  Chiều cao
  13 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  750.000 ₫
 2. Tượng Thần Tài Mang Lại Vượng Khí
  Chiều cao
  62 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  5.400.000 ₫
 3. Tượng Di Lặc Ngồi Lá Sen
  Chiều cao
  8 Cm
  Loại Gỗ
  Hoàng Dương
  950.000 ₫
 4. Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.500.000 ₫
 5. Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
  -16%
  Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 4.500.000 ₫ Giá đặc biệt 3.800.000 ₫
 6. Phật Bổn Sư - Thích Ca Mâu Ni Sơn Màu
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.600.000 ₫
 7. Tượng Linh Vật Con Hổ Gỗ Hương
  Chiều cao
  23 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  2.900.000 ₫
 8. Tam Nghê Trấn Bình Tài Lộc
  Chiều cao
  27 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  6.200.000 ₫
 9. Quan Âm Ngồi Đài Sen Cao 30cm
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.400.000 ₫
 10. Phật Tổ - A Di Đà Tọa Đài Sen Cao 40
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.300.000 ₫
 11. Phật Tổ - A Di Đà Tọa Đài Sen Cao 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.500.000 ₫
 12. tượng phật bà quan âm bồ tát
  - 200.000 đ
  Tượng Gỗ Quan Âm Đứng Đài Sen Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 3.600.000 ₫ Giá đặc biệt 3.400.000 ₫
 13. Di Lặc Ngũ Phúc Vác Cành Đào Đứng Bao Tiền
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  8.200.000 ₫
 14. Khổng Minh - Gia Cát Lượng Gỗ Hương Cao 60
  -10%
  Khổng Minh - Gia Cát Lượng Gỗ Hương Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 3.900.000 ₫ Giá đặc biệt 3.500.000 ₫
 15. tây phương tam thánh ngồi đài sen
  - 500.000 đ
  Tượng Tam Thánh Tọa Đài Sen Cao 50 Sơn Giả Cổ
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 14.000.000 ₫ Giá đặc biệt 13.500.000 ₫
 16. Tượng Địa Tạng Vương Đứng Đài Sen Sơn Giả Cổ
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.600.000 ₫
 17. Tượng Di Lặc Chúc Phúc Cao 70cm
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.100.000 ₫
 18. Tượng Gỗ Trần Quốc Tuấn - Truyền Thần Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.600.000 ₫
 19. Tượng Quan Âm Tọa Đài Sen Cao 50cm
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.300.000 ₫
 20. Đạt Ma Hàng Long Cao 70
  - 600.000 đ
  Đạt Ma Hàng Long Cao 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 6.400.000 ₫ Giá đặc biệt 5.800.000 ₫
 21. Tượng Thần Tài Phong Thủy
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.600.000 ₫
 22. Di Lặc Chúc Phúc Cao 2 Mét - Hương Đỏ
  Chiều cao
  200 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  38.000.000 ₫
 23. Nhất Như Quan Âm
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.700.000 ₫
 24. Di Lặc Dâng Thỏi Vàng
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  4.000.000 ₫
 25. Quan Công Cưỡi Ngựa Đế Tùng 2
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.600.000 ₫
 26. Tam Đa Nguyên Khối Cao 1m
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  10.000.000 ₫
 27. Tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ Gỗ Hương Cao 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.500.000 ₫
 28. Tượng Tam Thánh Tọa Đài Sen Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  22.000.000 ₫
 29. Tượng Phật Hạt Quan Âm - Gỗ Pơ Mu
  Chiều cao
  62 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  6.900.000 ₫
 30. Tượng Báo Săn Mồi Gỗ Pơ Mu
  Chiều cao
  25 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  3.500.000 ₫
 31. Di Lặc Như Ý Gánh Lồng Đèn Cao 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.900.000 ₫
 32. Quan Công Trấn Ải Cao 2m
  Chiều cao
  200 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  40.000.000 ₫
 33. Tam Đa Phúc Lộc Thọ Đứng Thỏi Vàng Cao 60cm
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  7.200.000 ₫
 34. Triệu Tử Long - Triệu Vân
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.500.000 ₫
 35. Quan Vũ Đứng Chống Đao
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 6.000.000 ₫
 36. Quan Công Chống Đao Gỗ Hương Cao 100
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  14.000.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục144 109 273

mỗi trang