Tượng Gỗ

Rất nhiều các bức tượng gỗ, các loại hình đồ gỗ mỹ nghệ phong thủy khác nhau. Do đó sự đa dạng trong sự chọn lựa một cách thoải mái cũng là một trong những yếu tố được nhiều người rất quan tâm, bởi mỗi người một sở thích, mỗi sở thích sẽ thích một mẫu tượng cũng như những yếu tố phong thủy khác nhau mà bức tượng đó mang đến, điều này là vô cùng lý thú.

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục108 73 273

mỗi trang
 1. Quan Công Xách Đao Gỗ Hương Cao 40
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.400.000 ₫
 2. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  10.500.000 ₫
 3. Tam Đa Phúc Lộc Thọ Gỗ Hương Đá Cao 40cm
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.500.000 ₫
 4. Tượng Quan Âm Đứng Lá Sen
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.400.000 ₫
 5. Tượng Dê Núi Tài Lộc
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  1.500.000 ₫
 6. Cặp Lợn Phát Tài gỗ Hương
  Chiều cao
  10 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  1.000.000 ₫
 7. Cặp Lợn Lưng Hình Dơi Gỗ Hương
  Chiều cao
  10 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  1.000.000 ₫
 8. Tượng Quan Công Chống Đao Cao 1m
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 18.400.000 ₫
 9. Tượng Phật quan âm bồ tát
  - 500.000 đ
  Quan Âm Ngự Long
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 8.000.000 ₫ Giá đặc biệt 7.500.000 ₫
 10. Tam Đa Phúc Lộc Thọ Gỗ Hương Đá Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.500.000 ₫
 11. Không Minh mẫu đẹp
  -16%
  Tượng Khổng Minh Đế Chạm Tùng
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 5.000.000 ₫ Giá đặc biệt 4.200.000 ₫
 12. Quan Âm Ngồi Đài Sen Mẫu Đẹp
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.500.000 ₫
 13. Tượng Tam Đa - Phúc Lộc Thọ Đục Tay Nguyên Khối
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  21.000.000 ₫
 14. Đĩa Gỗ Tứ Linh - Long Lân Quy Phụng
  - 500.000 đ
  Đĩa Gỗ Tứ Linh - Long Lân Quy Phụng
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 8.300.000 ₫ Giá đặc biệt 7.800.000 ₫
 15. Tứ Linh - Long Lân Quy Phụng
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.600.000 ₫
 16. Đĩa Gỗ Tứ Linh - Long Lân Quy Phụng - Đế Trúc
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.300.000 ₫
 17. Đĩa Gỗ Phượng Hoàng Gỗ Pơ Mu
  Chiều cao
  44 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  1.600.000 ₫
 18. Tượng Gỗ Quan Công Chống Đao
  -13%
  Quan Công - Đế Chạm Tùng Gỗ Pơ Mu
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  Giá thông thường 6.000.000 ₫ Giá đặc biệt 5.200.000 ₫
 19. tượng quan âm
  -13%
  Tượng Quan Âm Ngồi Tọa Đài Sen Sơn Giả Cổ
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  Giá thông thường 3.000.000 ₫ Giá đặc biệt 2.600.000 ₫
 20. Đạt Ma Hàng Long Cao 1m
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  8.900.000 ₫
 21. Cặp Tượng Con Voi Cao 30
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  2.200.000 ₫
 22. Di Lặc Nhị Phúc Vác Cành Đào Cao 60
  - 200.000 đ
  Di Lặc Nhị Phúc Vác Cành Đào Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 4.800.000 ₫ Giá đặc biệt 4.600.000 ₫
 23. Tam Đa Phúc Lộc Thọ Đứng Thỏi Vàng Cao 50cm
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.800.000 ₫
 24. Di Lặc Ngũ Phúc Gánh Lồng Đèn Gỗ Mun
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Mun Hoa
  3.700.000 ₫
 25. Tam Dương Khai Thái
  Chiều cao
  61 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  6.700.000 ₫
 26. Đĩa Gỗ Tứ Linh Hội Tụ Gỗ Mun
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  3.800.000 ₫
 27. Tượng Gỗ Niên Hoa Vi Tiếu
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.500.000 ₫
 28. Tượng Quán Âm Tự Tại Gỗ Hương
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  8.500.000 ₫
 29. Cá Chép Trông Trăng - Lý Ngự Vọng Nguyệt - Vuông
  Chiều cao
  108 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đỏ
  3.500.000 ₫
 30. Quan Công Đọc Sách Vuốt Râu 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.200.000 ₫
 31. Quan Công Trung Nghĩa Ngàn Thu Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.300.000 ₫
 32. Tượng Quan Công Hàng Long Cao 1m
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  11.900.000 ₫
 33. Tượng Quan Vân Trường - Quan Công Đế Tùng Gỗ Mun Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Mun Hoa
  7.500.000 ₫
 34. Tượng Thất Phập Dược Sư Gỗ Hương Cao 50cm
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  34.000.000 ₫
 35. Tượng Quan Công Chống Đao Đứng Đế Tùng 1m
  Chiều cao
  100 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  14.700.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục108 73 273

mỗi trang