Tượng Tây Phương Tam Thánh Gỗ Pơ Mu

Mã Sản Phẩm
TG-167
Còn trong kho
Thấp nhất như 12.300.000 ₫

Tây Phương Tam Thánh với giáo chủ là A Di Đà là vị đã kiến lập nên cõi Tây Phương để tiếp dẫn chúng sanh, bên trái là Ngài Quán Thế Âm tượng trưng cho sự Từ Bi bên phải là Ngài Đại Thế Chí tượng trưng cho Trí Tuệ. Chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà thì phải có đẩy đủ Trí Tuệ và lòng Từ Bi.

Kích cỡ:
Cao 60 cm | Rộng 21 cm | Sâu 21 cm
Chất Liệu:
Pơ Mu

Tây Phương Tam Thánh với giáo chủ là A Di Đà là vị đã kiến lập nên cõi Tây Phương để tiếp dẫn chúng sanh, bên trái là Ngài Quán Thế Âm tượng trưng cho sự Từ Bi bên phải là Ngài Đại Thế Chí tượng trưng cho Trí Tuệ. Chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà thì phải có đẩy đủ Trí Tuệ và lòng Từ Bi.

Thêm thông tin
Loại Gỗ Pơ Mu
Chiều Cao 60
Chiều Rộng 21
Chiều Sâu 21
Vị trí Bàn Thờ
Viết nhận xét của riêng bạn
Bạn đang đánh giá:Tượng Tây Phương Tam Thánh Gỗ Pơ Mu
Xếp hạng của bạn

Không có bài viết liên quan