Quan Âm Ngự Long

Mã Sản Phẩm
TG-385
Còn trong kho
Giá thông thường 8.000.000 ₫ Giá đặc biệt 7.500.000 ₫

Quan Âm Ngự Long - Long Đầu Quán Âm: là Quán Thế Âm Bồ tát ngồi trên lưng rồng. Rồng là vua trong các loài thú để biểu thị cho uy lực của Quán Thế Âm Bồ tát; Long Vương đến mang mây mưa sấm chớp chiếu diệu khắp trời đất, thấm nhuần muôn vật, tất cả đều tán thán uy lực của Long vương. Ngài hiện thân ngồi kết già trên mình rồng thuyết pháp cho chúng sanh.

Kích cỡ:
Cao 70 cm | Rộng 30 cm | Sâu 20 cm
Chất Liệu:
Hương Đá

Quan Âm Ngự Long - Long Đầu Quán Âm: là Quán Thế Âm Bồ tát ngồi trên lưng rồng. Rồng là vua trong các loài thú để biểu thị cho uy lực của Quán Thế Âm Bồ tát; Long Vương đến mang mây mưa sấm chớp chiếu diệu khắp trời đất, thấm nhuần muôn vật, tất cả đều tán thán uy lực của Long vương. Ngài hiện thân ngồi kết già trên mình rồng thuyết pháp cho chúng sanh.

Thêm thông tin
Loại Gỗ Hương Đá
Chiều Cao 70
Chiều Rộng 30
Chiều Sâu 20
Vị trí Phòng Khách, Bàn Thờ
Viết nhận xét của riêng bạn
Bạn đang đánh giá:Quan Âm Ngự Long
Xếp hạng của bạn

Không có bài viết liên quan