Tượng Phật

Thờ tượng Phật vốn là truyền thống nghìn đời nay của dân tộc Việt Nam. Mỗi một hình Tượng Phật, hay hình tượng của Bồ Tát, thần linh trong các ngôi chùa, miếu, trong các đạo tràng đều có ý nghĩa giáo dục rất sâu rất rộng. Ngươi xưa đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật hoá giáo dục thông qua các hình tượng này. Cho nên khi hiểu rồi, chúng ta sẽ thấy Phât giáo vốn dĩ là giáo dục chứ không phải là tôn giáo.

Tượng Phật bằng gỗ được rất nhiều người chọn lựa bởi bên trong mỗi pho tượng gỗ mang nhiều tâm linh, sự sống hơn so với tượng đá hay tượng đồng.

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

25 mục

mỗi trang
 1. Tượng Phật Quan Âm Để Xe Ô Tô
  Chiều cao
  15 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  Thấp nhất như 700.000 ₫
 2. Tượng Gỗ Phật A Di Đà Chắp Tay - Để Ô Tô
  Chiều cao
  15 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  Thấp nhất như 700.000 ₫
 3. Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.100.000 ₫
 4. Bộ tượng Tây Phương Tam Thánh - Để Xe Ô tô
  Chiều cao
  22 Cm
  Loại Gỗ
  Hoàng Dương
  2.700.000 ₫
 5. Tượng Tam Không |Không Nghe - Không Nhìn - Không Nói
  Chiều cao
  14 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 1.200.000 ₫
 6. Bộ Tượng Thần Tài - Thổ Địa Gỗ Hương Đá
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 1.400.000 ₫
 7. Tượng Thần Tài Gỗ Hương
  Chiều cao
  46 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 3.900.000 ₫
 8. Tượng Quan Âm Bồ Tát Đứng Đài Sen
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 3.400.000 ₫
 9. Tượng Quán Âm Tự Tại - Lũa Gốc Cây Nghệ Thuật
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Ta
  Thấp nhất như 12.500.000 ₫
 10. Tây Phương Tam Thánh Ngồi Đài Sen
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  10.900.000 ₫
 11. Tượng Phật Bà Quan Âm Ngồi Đài Sen Cao 40cm
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 3.000.000 ₫
 12. Tượng Tây Phương Tam Thánh Gỗ Pơ Mu
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  Thấp nhất như 12.300.000 ₫
 13. Tượng Gỗ Phật Bà Quan Âm
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  1.700.000 ₫
 14. Tượng Phật Sư Tổ Đạt Ma Quá Hải
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.200.000 ₫
 15. Tượng Bồ Đề Đạt Ma Ngồi Thiền
  Chiều cao
  15 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  Thấp nhất như 800.000 ₫
 16. Tượng Phật Bổn Sư - Thích Ca Mâu Ni
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.600.000 ₫
 17. Tượng Thờ Thần Tài - Thổ Địa Gỗ Trắc Dây
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Trắc Dây
  1.700.000 ₫
 18. Tượng Phật Quan Âm Để Xe Ô Tô - Gỗ Huyết Long
  Chiều cao
  15 Cm
  Loại Gỗ
  Huyết Long
  850.000 ₫
 19. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 10.500.000 ₫
 20. Tượng Gỗ Phật Bà Quan Âm Đứng Lá Sen
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.100.000 ₫
 21. Tượng Bồ Đề Đạt Ma Ngồi Thiền Gỗ Hương
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.900.000 ₫
 22. Tượng Phật Bổn Sư - Thích Ca Mâu Ni Cao 40cm
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.300.000 ₫
 23. Quan Âm Ngự Long
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  8.000.000 ₫
 24. Đạt Ma Hàng Long
  Chiều cao
  80 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.500.000 ₫
 25. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.600.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

25 mục

mỗi trang