Tượng Phật

Thờ tượng Phật vốn là truyền thống nghìn đời nay của dân tộc Việt Nam. Mỗi một hình Tượng Phật, hay hình tượng của Bồ Tát, thần linh trong các ngôi chùa, miếu, trong các đạo tràng đều có ý nghĩa giáo dục rất sâu rất rộng. Ngươi xưa đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật hoá giáo dục thông qua các hình tượng này. Cho nên khi hiểu rồi, chúng ta sẽ thấy Phât giáo vốn dĩ là giáo dục chứ không phải là tôn giáo.

Tượng Phật bằng gỗ được rất nhiều người chọn lựa bởi bên trong mỗi pho tượng gỗ mang nhiều tâm linh, sự sống hơn so với tượng đá hay tượng đồng.

Tượng Gỗ 360 chuyên cung cấp các sản phẩm tượng phật Quan Âm Bồ Tát, tượng phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Phật Tổ A Di Đà, Tây Phương Tam Thánh, Đạt Ma Sư Tổ...

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục36 1 50

Trang
mỗi trang
 1. Tượng Gỗ Niên Hoa Vi Tiếu
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.500.000 ₫
 2. Tượng Bồ Tát - Văn Thù Phổ Hiền Gỗ Hương
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  6.200.000 ₫
 3. Phật Ngồi Am Núi
  Chiều cao
  81 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  8.500.000 ₫
 4. Tượng Thất Phập Dược Sư Gỗ Hương Cao 50cm
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  34.000.000 ₫
 5. Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
  NEW
  Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.800.000 ₫
 6. Tượng Bổn Sư Đứng Ban Phép - Gỗ Trinh Nam Quý Hiếm
  Chiều cao
  90 Cm
  Loại Gỗ
  Trinh Nam
  35.000.000 ₫
 7. Phật Bổn Sư - Thích Ca Mâu Ni Sơn Màu
  NEW
  Phật Bổn Sư - Thích Ca Mâu Ni Sơn Màu
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.600.000 ₫
 8. Quan Âm Ngồi Đài Sen Cao 30cm
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  2.400.000 ₫
 9. Phật Tổ - A Di Đà Tọa Đài Sen Cao 40
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.200.000 ₫
 10. Phật Tổ - A Di Đà Tọa Đài Sen Cao 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.500.000 ₫
 11. Tượng Địa Tạng Vương Đứng Đài Sen Sơn Giả Cổ
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.600.000 ₫
 12. Tượng Thích Ca - Tất Đạt Đa Cồ Đàm Cao 1m2
  Chiều cao
  120 Cm
  Loại Gỗ
  Gõ Nhập
  79.000.000 ₫
 13. Tượng Gỗ Nghệ Thuật - Diện Phật
  Chiều cao
  90 Cm
  Loại Gỗ
  Cẩm
  8.200.000 ₫
 14. Tượng Địa Tạng Vương Cao 40 Gỗ Hương
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.400.000 ₫
 15. tây phương tam thánh ngồi đài sen
  - 600.000 đ
  Tây Phương Tam Thánh Ngồi Đài Sen Cao 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 14.500.000 ₫ Giá đặc biệt 13.900.000 ₫
 16. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Cao 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.200.000 ₫
 17. tây phương tam thánh ngồi đài sen
  - 300.000 đ
  Tượng Tam Thánh Tọa Đài Sen Cao 50 Sơn Giả Cổ
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 15.000.000 ₫ Giá đặc biệt 14.700.000 ₫
 18. Tượng Tam Thánh Tọa Đài Sen Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  22.000.000 ₫
 19. Diện Tổ Gỗ Huyết Long Thấu Quang
  Chiều cao
  15 Cm
  Loại Gỗ
  Huyết Long
  800.000 ₫
 20. Tượng Bổn Sư - Thích Ca Mâu Ni Cao 50 Gỗ Hương
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.600.000 ₫
 21. tượng quan âm
  -13%
  Tượng Quan Âm Ngồi Tọa Đài Sen Sơn Giả Cổ
  Chiều cao
  30 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  Giá thông thường 3.000.000 ₫ Giá đặc biệt 2.600.000 ₫
 22. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Hàng Đẹp
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 13.500.000 ₫
 23. Tượng Gỗ Quan Âm Đứng Cao 40
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  1.700.000 ₫
 24. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 10.500.000 ₫
 25. tượng phật bà quan âm bồ tát
  -17%
  Tượng Gỗ Quan Âm Đứng Đài Sen Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 3.600.000 ₫ Giá đặc biệt 3.000.000 ₫
 26. Tượng Phật Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Cao 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  17.000.000 ₫
 27. Tượng Phật quan âm bồ tát
  - 500.000 đ
  Quan Âm Ngự Long
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 8.000.000 ₫ Giá đặc biệt 7.500.000 ₫
 28. Tượng Quan Âm Đứng Lá Sen
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.400.000 ₫
 29. Tây Phương Tam Thánh Đứng - Cao 40 - Sơn Giả Cổ
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  4.200.000 ₫
 30. Tây Phương Tam Thánh Ngồi Đài Sen
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  10.500.000 ₫
 31. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Có Lá Đề
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.600.000 ₫
 32. Phật Nhập Niết Bàn Trên Đài Sen
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  4.000.000 ₫
 33. Tượng Bổn Sư - Thích Ca Mâu Ni Cao 40cm Gỗ Hương
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.300.000 ₫
 34. Quan Âm Ngồi Đài Sen Mẫu Đẹp
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  3.500.000 ₫
 35. Tượng Quan Âm Tọa Đài Sen Cao 50cm
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  4.300.000 ₫
 36. Bộ Tượng Thần Tài - Thổ Địa Gỗ Hương Đá
  Chiều cao
  20 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 1.400.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục36 1 50

Trang
mỗi trang