Tượng Tam Thánh

Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

20 mục

mỗi trang
 1. Tây Phương Tam Thánh Ngồi Đài Sen
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  10.500.000 ₫
 2. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Hàng Đẹp
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 13.500.000 ₫
 3. Tượng Tây Phương Tam Thánh Gỗ Pơ Mu
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  Thấp nhất như 12.300.000 ₫
 4. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Thấp nhất như 10.500.000 ₫
 5. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Có Lá Đề
  -12%
  Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Có Lá Đề
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 5.600.000 ₫ Giá đặc biệt 4.900.000 ₫
 6. tây phương tam thánh ngồi đài sen
  - 600.000 đ
  Tây Phương Tam Thánh Ngồi Đài Sen Cao 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 14.500.000 ₫ Giá đặc biệt 13.900.000 ₫
 7. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Cao 50
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  5.200.000 ₫
 8. Tây Phương Tam Thánh Đứng - Cao 40 - Sơn Giả Cổ
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  4.200.000 ₫
 9. tây phương tam thánh ngồi đài sen
  - 300.000 đ
  Tượng Tam Thánh Tọa Đài Sen Cao 50 Sơn Giả Cổ
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 15.000.000 ₫ Giá đặc biệt 14.700.000 ₫
 10. Tượng Tam Thánh Tọa Đài Sen Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  22.000.000 ₫
 11. Tượng Phật Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Cao 70
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  19.000.000 ₫
 12. Tượng Phật Tây Phương Tam Thánh Sơn Giả Cổ Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  14.500.000 ₫
 13. Tượng Phật Tam Thánh Đứng Đài Sen Có Lá Đề
  Chiều cao
  50 Cm
  Loại Gỗ
  Pơ Mu
  12.900.000 ₫
 14. Tượng Phật Tam Thánh Ngồi Gỗ Bách Xanh
  Chiều cao
  18 Cm
  Loại Gỗ
  Bách Xanh
  2.950.000 ₫
 15. Tượng Phật Tây Phương Tam Thánh Gỗ Hương Cao 70 Có Lá Đề
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  19.000.000 ₫
 16. Tượng Phật Tây Phương Tam Thánh Gỗ Hương Cao 60 Có Lá Đề
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  13.000.000 ₫
 17. Tây Phương Tam Thánh Ngồi Có Lá Đề Cao 60
  Chiều cao
  60 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  23.500.000 ₫
 18. Tượng Tây Phương Tam Thánh Phật Gỗ Long Não
  Chiều cao
  86 Cm
  Loại Gỗ
  Long Não
  43.000.000 ₫
 19. Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Cao 40
  -17%
  Tây Phương Tam Thánh Đứng Đài Sen Cao 40
  Chiều cao
  40 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  Giá thông thường 4.200.000 ₫ Giá đặc biệt 3.500.000 ₫
 20. Bộ Tượng Tây Phương Tam Thế Phật Gỗ Hương
  Chiều cao
  70 Cm
  Loại Gỗ
  Hương Đá
  25.500.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

20 mục

mỗi trang